KR, Serpico, Victor ขายไมลครับ ฿199 - ตลาดพุทไธสง ไมลKR=1⃣2⃣0⃣0⃣ ไมลSER=1⃣4⃣0⃣0⃣ ราคารวมส่งครับ...

การสนทนาใน 'ตลาดซื้อขายมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะ (2 Stroke)' เริ่มโดย Yuthana Boonlab, 21 มกราคม 2018

  ขายไมลครับ
  ฿199 - ตลาดพุทไธสง

  ไมลKR=1⃣2⃣0⃣0⃣
  ไมลSER=1⃣4⃣0⃣0⃣
  ราคารวมส่งครับ
  0⃣9⃣9⃣6⃣1⃣9⃣9⃣4⃣4⃣8⃣
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

แบ่งปันหน้านี้