ที่ปิดรูกุจแจปิดได้ไหมครับผมบิดไม่ไปอ่ะทั้งซ้ายขวา แข็งมากบิดจนกลัวกุจแจจะหัก

การสนทนาใน 'Aerox Club (Thailand)' เริ่มโดย รักใครรักจิง 'แต่โดนทิ้ง 'เปงกุตลอด, 1 มีนาคม 2018

    ที่ปิดรูกุจแจปิดได้ไหมครับผมบิดไม่ไปอ่ะทั้งซ้ายขวา แข็งมากบิดจนกลัวกุจแจจะหัก
     
    กดปุ่มดำๆข้างรูเสียบครับ
     

แบ่งปันหน้านี้